Πριν την εγγραφή

 

Αν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας απλά αφιερώστε 2 λεπτά από
τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να εγγραφείτε ! 


Η εγγραφή διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 


A) Φαρμακεία και άλλους εμπόρους που επιθυμούν να έχουν αγοραπωλησίες με άλλα φαρμακεία και εμπόρους (StockFinder) ή να αγοράζουν από τις προσφορές των εταιριών (StockDeals). 
Η δική μας σύσταση είναι, τα φαρμακεία που επιθυμούν να πουλήσουν παραφαρμακευτικά προϊόντα να φροντίσουν να εγγραφούν στα μητρώα της εφορίας με τους κατάλληλους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)


B) Εταιρίες που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε χονδρική. 
Οι εταιρίες που θα εγγραφούν θα έχουν πρόσβαση στο StockDeals μόνον, 
και θα μπορούν να πωλούν στην κατηγορία Α αλλά και στην Β.
Επίσης θα μπορούν αν επιθυμούν και να αγοράζουν από την κατηγορία Β.


Κατά την πρώτη δοκιμαστική περίοδο του Neob2b όλοι οι χρήστες (φαρμακεία και εταιρίες) 
που εγγράφονται θα αποκτούν το επίπεδο premium μέλους δωρεάν ! 
Με την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου θα υπάρχει μία σταθερή συνδρομητική χρέωση για τους χρήστες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, αλλά θα είναι πολύ μικρή και σίγουρα απόλυτα ανταποδοτική για το όφελος που θα μπορεί να προσφέρει.

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@neob2b.com